+90 (456) 213 39 99

Kurullar

Yönetim Kurulu                                             

Başkan : Hüseyin ÖZDEMİR 
Başkan Yrd.: Bedri TURHAN
Sekreter : Adil BUDAK
Sayman : Yılmaz TONYALI 
Üye :  M.Göktuğ ARTUN                                                         

Disiplin Kurulu 

Başkan : Salih DURGUT
Başkan Yrd.: Aledin ÇUBUKÇU
Üye : Vahdet BAYRAK
Üye : Mehmet AYTAÇ
Üye : Ertan MUSLU                                                                

Denetleme Kurulu

Başkan: Aydın AYAR
Üye : Erdal DEMİR
Üye : Nejmettin COŞKUN

Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu

Başkan : Vahdet BAYRAK
Üye       : Ünal ONUR
Üye       : Yaver BOZ